Välkommen till Hallenbygden i Samverkans årsmöte den 19 April kl 15:00Mötet kommer ske via webbkonferens
Se login länk som kommer att läggas ut på www.hallenbygden.se, eller scanna nedanstående QR Kod, Du kan även ansluta till konferensen på Telefonnummer +46 8 535 271 84 och ange Konferens-ID: 549 016 539#
Anslut till mötet i god tid och sitt i en lugn miljö.

Vi kommer även att uppdatera stadgarna vid årsmötet. Då vi fick några mindre nedslag från bolagsverket på stadgarna vi bestämda vid förra årsmötet.

Välkommen att delta på årsmötet och gör din röst hörd!

Anslut till Microsoft Teams-möte+46 8 535 271 84   Sweden, Stockholm (avgiftsbelagt nummer)Konferens-ID: 549 016 539#Dags att lämna in motioner till HBIS Årsstämma 2019

Årstämma i Hallenbygden i Samverkan kommer att hållas den 17 mars 2019. Kallelse till stämman kommer att skickas ut i slutet på februari månad.

Motioner till stämman ska lämnas till föreningen senast den 4 mars 2019. Motionerna skickas/lämnas enligt något av följande alternativ:

  • Per post till: Hallenbygden i Samverkan Ek. För, Hallenvägen 30, 845 91 Hallen
  • Per e-post till: leif.andersson@hallenbygden.se
  • Genom inlämning på Allhuset

Välkommen med din motion!

Registrera er förening

foreningsregister

Hallenbygden i Samverkan vill nu samla ihop information om bygdens alla föreningar. Informationen kommer användas så att vi enkelt kan komma i kontakt med er via e-post och för att ni ska få en egen presentationssida på hallenbygden.se. I samband med att du registrerar din förening får du gärna skicka en eller flera bilder från er verksamhet, exempelvis bild på er lokal, er logotyp eller något annat. Skicka det till info@hallenbygden.se

Klicka här för att komma till ett registreringsformulär.

Hallenbygden svarar på översiktsplanen

op-webbild

Idag, söndagen den 31 mars, går samrådstiden ut för att lämna synpunkter på Åre Kommuns nya översiktsplan. Hallenbygen i Samverkan har tillsammans med många i bygden skrivit ett gemensamt samrådssvar. I vårt svar är vi kritiska till mycket och efterlyser politisk vilja att utveckla Hallenbygden och Arvesundsbygden. Vi var många som var chokade över det vi läste i kommunens första version av den nya översiktsplanen. Det saknades helt vilja att utveckla något annat än det så kallade “stråket” från Mörsil till Duved och utmed E14.

I samrådssvaret efterlyser vi att kommunens ser Hallenbygdens unika möjligheter. Planen saknar framtidstro, den beskriver rådande trender i kommunen och följer sedan dem som om de var en naturkraft. Vi vill att kommunen ser möjligheterna att växa här. Närheten till Östersund, Berg och Krokom är bra för arbetspendling, naturen är på många sätt unik med både sjö och fjäll. Dessutom har vi idag samhällsfunktioner som kan ta emot en växande befolkning utan att det krävs stora investeringar. Ser kommunen det inser de också att det är smart att växa här – framförallt med tanke på kommunens ansträngda kassa.

Vi är även kritiska till sammansättningen av den referensgrupp som finns för översiktsplanen och frånvaron av dialog med exempelvis Hallenbygden i Samverkan, Kallbygden, Handöls byalag med flera. Innan processen kan gå vidare efterlyser vi att en ny referensgrupp som innehåller företrädare för bygderna.
Det var länge sedan kommunen skrev sina gamla översiktsplaner, när de nu ska göra det så borde det göras ordentligt och tillsammans med oss som bor här. Av de som sitter i referensgruppen råkar de flesta bo i de centrala delarna av kommunen, i den delen som i deras ögon är centrum, men i själva verket en avkrok sett till vad som är Jämtlands hjärta och riktiga tillväxtmotor: Storsjöbygden. Vi vill gärna att Åre by, Duved, Järpen och Undersåker utvecklas, vi anser att hela Jämtland ska leva. Däremot anser vi att det är dumhet att inte se möjligheterna till utveckling här i Hallenbygden, är det möjligen så att VM-tävlingar och kabinbanor skymmer sikten?

Totalt har 42 personer skrivit under samrådssvaret. Det är politiker, företagare, ideellt engagerade och privatpersoner.

Här kan du ladda ner hela vårt samrådssvar.
Här kan du ladda ner översiktsplanen.

Välkommen till årsstämma 2015, den 24/5

Välkommen till årsstämma i Hallenbygden i Samverkan ek. förening.

Det har varit ett omtumlande år för oss som bor i Hallenbygden. Efter en intensiv strid om vårt högstadie och våra förskolor kan vi nu andas ut, hotet är avvärjt för denna gången.
Som förening vill vi arbeta för att vi som bor i bygden ska trivas, må bra och bli fler. Det var därför föreningen bildades för snart 20 år sedan och det är fortfarande vår drivkraft.

Under året som gått har föreningen bland annat renoverat ångbåtsbryggan i Hallen, arbetat med att förbättra vandringslederna i Bydalsfjällen, erbjudit en mötesplats för bygdens arbetsgrupper, fräschat upp hallenbygden.se, startat bygdebladet Det händer i Hallenbygden, börjat med Bykontor, varit medarrangör till Storsjötrollingen och Gla’musikfestivalen, publicerat cirka 700 artiklar på 321an.se och en hel del där till.

Som medlem är du med i arbetet för att skapa en bygd fylld med framtidstro.

Välkommen till vår årsstämma den 24 maj klockan 18.00 på ForsWards i Getåsen. Vi bjuder på fika.
Varje medlem har varsin röst på stämman.

Läs mer om medlemskapet här.