Spår och leder i Bydalsfjällen

Hallenbygden i Samverkan driver idag genom Kurt Öwre ett projekt i Bydalsfjällen där ledsystemet rustas upp med nya skyltar, spänger och broar över mindre vattendrag.

Hallenbygden i Samverkan är huvudman för cirka 20 mil leder i Bydalsfjällen.

Senare kommer vi ta fram informationsmaterial och en större informationstavla i Bydalen.

Målet är att göra Bydalsfjällen till en stark vandringsdestination, genom det kan fler årsarbetstillfällen skapas.

Projektet drivs tillsammans med länsstyrelsen.