Spår och leder i Bydalsfjällen

Hallenbygden i Samverkan driver genom Kurt Öwre ledsystemet på ungefär 20 mil i Oviksfjällen där vi har fått ansvaret genom länsstyrelsen.

Målet är att göra Oviksfjällen till en stark vandringsdestination, genom det kan fler årsarbetstillfällen skapas.

Hallenbygden i samverkan har i många år rustat upp leder över Oviksfjällen med frivilliga insatser och bygdemedel, Dock är detta en väg vi inte kan använda så mycket längre då det måste bli hållbart att hålla våra leder i gång för allas användning.

Värdet på ett bra ledsystem hela året kan värderas på många sätt, bland annat med ett högre brukarvärde för er familj och i ett ökat värde för er stuga samt flera undersökningar visar att varje investerad krona i ledsystemet ger 10 kr tillbaka, dessa undersökningar säger även att ett välskött system kostar ca 7:-/löpmeter i drift och underhåll varje år, Exklusive utvecklingskostnader. Vi vill gärna medverka när ni har årsmöte så att vi kan berätta mer om detta, kontakta oss så kommer vi.

Därför frågar vi dig som är stugägare om du vill vara med och bidra till att vi kan hålla dessa leder i gång och fräscha, så att du kan använda lederna när du vistas i våra underbara fjäll.

Om du vill medverka till allas våra leder så betala in en avgift på 300:-/år per stuga. Swish nummer: 123 377 72 40 eller BG nummer 435–2894
Skriv ditt namn, Adress och e-post.
Pengarna för Spår och leder ligger på eget bankkonto, med eget BG och Swish nummer och är separerad från föreningens andra sektioner.

Swisha till spår och leder i OviksfjällenOm du även vill köpa kartan över alla spår och leder så betala in 100: – på swish numret ovan för spår och leder, Men skriv KARTA, samt namn & adress om vi skall posta den till dig (lägg till 20: – för porto), alternativt att du hämtar den på Allhuset i Hallen. (Öppet tisdagar fram till påsk)

Om du är extra intresserad i våra spår och leder så vill vi gärna välkomna dig till styrgruppen för Spår och Leder i Oviksfjällen genom att kontakta oss på info@hallenbygden.se eller på 0643-300 00.

Du är även välkommen att bli medlem i Hallenbygden i Samverkan, en förening för utveckling av vår bygd, Detta är en ekonomisk förening så insatsen är 100: – som man betalar när man går med i föreningen, samt att medlemsavgiften är 100:-/år.
Swish nummer 123 311 38 18 eller BG nummer: 5021–6282
Skriv ditt namn, Adress och e-post.

Swisha HBIS Medlemsavgift