Fiber i Hallenbygden

Släpp in världen i ditt vardagsrum, med en framtidssäker fiberuppkoppling har du tillgång till surf, tv, film, telefoni, larm och många andra tjänster via bredband.

På sikt kommer de gamla koppartrådarna som idag ger dig tillgång till telefoni och internetuppkoppling att rivas ner, mycket tyder på att de i så fall kommer att ersättas av mobilmaster som är mycket mer känsliga för störningar än fiber.

Nu installeras fibern och hushållen som beställt får sin fiber grävd, installerad och sedan aktiverad när varje område blir klar.

Vi i fibergruppen står som oberoende part om du behöver hjälp eller vägledning med fiberfrågor om något hänt vid grävningen eller om du behöver hjälp med val av leverantör eller installation i huset av din nya anslutning, Kontakta Jonas Haggren 070-571 42 10 eller Fredrik Dahlström 070-562 79 25. Du kan även vända dig till oss om du har frågor eller funderingar.

parna – och därmed också hos säljarna. Frågan ”vad finns det för uppkoppling” hörs numera lika ofta som ”är stammarna bytta” på visningarna. I tätorten pratar man om en värdeökning på 60 000:-. På landsbygden är det svårt att uppskatta värdeökningen men det kan vara skillnaden mellan att sälja eller inte.
Du kan ansluta din villa utan att beställa några tjänster som en förberedelse för framtiden.

Bygdepeng

Fiberföreningen skrev avtal med Ip-Only att de skulle betala ut en bygdepeng för varje fast anslutning i bygden.

Vi har fått utbetald bygdepeng för Etapp 1 men ej ännu för etapp 2 & 3