Registrera er förening

foreningsregister

Hallenbygden i Samverkan vill nu samla ihop information om bygdens alla föreningar. Informationen kommer användas så att vi enkelt kan komma i kontakt med er via e-post och för att ni ska få en egen presentationssida på hallenbygden.se. I samband med att du registrerar din förening får du gärna skicka en eller flera bilder från er verksamhet, exempelvis bild på er lokal, er logotyp eller något annat. Skicka det till info@hallenbygden.se

Klicka här för att komma till ett registreringsformulär.

Hallenbygden svarar på översiktsplanen

op-webbild

Idag, söndagen den 31 mars, går samrådstiden ut för att lämna synpunkter på Åre Kommuns nya översiktsplan. Hallenbygen i Samverkan har tillsammans med många i bygden skrivit ett gemensamt samrådssvar. I vårt svar är vi kritiska till mycket och efterlyser politisk vilja att utveckla Hallenbygden och Arvesundsbygden. Vi var många som var chokade över det vi läste i kommunens första version av den nya översiktsplanen. Det saknades helt vilja att utveckla något annat än det så kallade ”stråket” från Mörsil till Duved och utmed E14.

I samrådssvaret efterlyser vi att kommunens ser Hallenbygdens unika möjligheter. Planen saknar framtidstro, den beskriver rådande trender i kommunen och följer sedan dem som om de var en naturkraft. Vi vill att kommunen ser möjligheterna att växa här. Närheten till Östersund, Berg och Krokom är bra för arbetspendling, naturen är på många sätt unik med både sjö och fjäll. Dessutom har vi idag samhällsfunktioner som kan ta emot en växande befolkning utan att det krävs stora investeringar. Ser kommunen det inser de också att det är smart att växa här – framförallt med tanke på kommunens ansträngda kassa.

Vi är även kritiska till sammansättningen av den referensgrupp som finns för översiktsplanen och frånvaron av dialog med exempelvis Hallenbygden i Samverkan, Kallbygden, Handöls byalag med flera. Innan processen kan gå vidare efterlyser vi att en ny referensgrupp som innehåller företrädare för bygderna.
Det var länge sedan kommunen skrev sina gamla översiktsplaner, när de nu ska göra det så borde det göras ordentligt och tillsammans med oss som bor här. Av de som sitter i referensgruppen råkar de flesta bo i de centrala delarna av kommunen, i den delen som i deras ögon är centrum, men i själva verket en avkrok sett till vad som är Jämtlands hjärta och riktiga tillväxtmotor: Storsjöbygden. Vi vill gärna att Åre by, Duved, Järpen och Undersåker utvecklas, vi anser att hela Jämtland ska leva. Däremot anser vi att det är dumhet att inte se möjligheterna till utveckling här i Hallenbygden, är det möjligen så att VM-tävlingar och kabinbanor skymmer sikten?

Totalt har 42 personer skrivit under samrådssvaret. Det är politiker, företagare, ideellt engagerade och privatpersoner.

Här kan du ladda ner hela vårt samrådssvar.
Här kan du ladda ner översiktsplanen.