Företagarbygd

Hallenbygden är en traditionell skogs- och jordbruksbygd. Befolkningen har under historiens gång fått uppleva både välstånd och umbäranden och lärt sig att leva av naturen, egen kraft och fantasi.

I Hallenbygden finns idag en färgstark blandning av lantbruk och företag inom industri, hantverk, turism och service. I det breda spektrum av branscher återfinns till exempel möbeltillverkning, mekaniska verkstäder, reklambyrå, tunnbrödsbagerier, byggnads- och skogsentreprenörer, åkeri och företag för VVS- och elinstallationer. Här finns all den service man kan tänka sig behöva med livsmedel, bensinstation, restauranger och bygg- och färghandlare.

Hallenbygden, med sitt fjällnära läge, präglas också av en annan stor näring, turismen. Boende, serveringar och service sysselsätter många människor – sommar och vinter.

Företagen i Hallenbygden har prisats gång efter annan, bland annat har Fjöset Utveckling AB i Myckelåsen och Trägsta Mjölkgård båda fått utmärkelsen Årets gröna guld på Guldgalan.