Årsmöten

Årsmöten för Hallenbygden sker oftast i början av Maj varje år.
Om du har en motion som du vill behandlas på årsmötet vill vi att du skickar in den till info@hallenbygden.se senast i början av april.

Årsmöte 2024

Protokoll för årsmöte 2024 finns här https://hallenbygden.se/hbis/arsmote-hallenbygden/arsmote-2024/
(Eller att du i menyn HBIS ovan väljer Årsmöte -> Årsmöte 2024)

Bli medlem – För bygdeutveckling i vår bygd

Här kan du finna information hur du blir medlem i Hallenbygden i Samverkan https://hallenbygden.se/hbis/bli-medlem/