Offentlig service

Att bo och leva i Hallenbygden ger en bra livskvalitet på många sätt. Här finns ett brett utbud av offentlig service. Här finns tryggheten och den mänskliga kontakten som bara är möjlig på landsbygden. Från mödravård till räddningstjänst.

Bjurgården är medelpunkten i för offentlig service i Hallen. I Bjurgården finns bland annat en hälsocentral som är bemannad med distriktsläkare, barnmorska, distriktssköterska och sjukgymnast. I Bjurgården hittar du även hemtjänstkontor, med servicelägenheter och gruppboende för äldre samt fotvård och terapiverksamhet.

Bjurgårdens matservering är en samlingsplats för såväl skolans elever och äldrevården som för matgäster utifrån.

Härifrån skickas även mat till förskolan i Hallen och till de inom hemvården som inte har möjlighet att komma själva.

I Allhuset finns bland annat turistinformation och bibliotek. Om man har behov av kontanter finns det uttagsautomat i den lokala livsmedelsbutiken ICA Karl Ors Bua, de är även ombud för post, spel, atg, apotek och systembolag.
På Allshoppen som ligger mitt i byn hittar du det mesta från kläder till inredning och friluftsutrustning, här kan du även hämta och skicka paket med Schenker och bussgods.

Hallenbygden har även en egen räddningstjänst, som rycker ut vid brand och olyckor, men som även tar hand och sjukvårdslarm och bistår personalen inom hemtjänsten.

Återvinningscentralen ligger i södra delen av Hallen och här tar man emot alla typer av avfall, öppettider och mer information finns på Åre Kommuns hemsida.
Det finns tre återvinningsstationer för glas, papp, plast och liknande en vid bygdegården i Månsåsen, en vid återvinningscentralen i Hallen och en i Mattmar vid Kvitslevägen söder om byn.