Styrelsen

Ordförande: 

Vice Ordförande: 

Kassör:
Jonas Haggren, Trappnäs, 070-5714210

Ledamöter
Bo-Inge Engelbrektsson, Höla, 070-3251015
Helen Toresson, Bäck
Annika Borgh, Högsta

Suppleanter
Hans Boström, Höla, 070-3478555
Åke Granlöv, Nedre Bynom
Gunnar Jansson, Häljesund
Johanna Eriksson, Hallen
Linda Elf, Ågårdarna
Jakob Eiserman, Arvesund

Valberedning
Johanna Eriksson, Hallen

Revisorer
Dan Sunding
Marie Eriksson
Örjan Olofsson, Ersättare
Ove Woxlägd, Ersättare

Vill du komma i kontakt med styrelsen så mejla till:
ordforande@hallenbygden.se