Styrelsen

Ordförande: 
Per-Göran Skoog, Mattmar, Ordförande
Vill du komma i kontakt med ordförande så mejla till:
ordforande@hallenbygden.se

Vice Ordförande: 
vakant

Kassör:
Jonas Haggren, Trappnäs, 070-5714210

Ledamöter
Annika Borgh, Högsta
Hans-Åke Nord, Hallen 
Birgitta Andersson, Höla
Vill du komma i kontakt med styrelsen så mejla till: styrelsen@hallenbygden.se

Suppleanter
Bo-Inge Engelbrektsson, Höla, 070-3251015
Johanna Eriksson, Hallen
Vill du komma i kontakt med suppleanterna, maila till suppleanter@hallenbygden.se

Valberedning
Linnea Haggren, Trappnäs
Sören Eriksson. Ågårdarna
Vill du nominera någon till styrelsen, maila valberedningen@hallenbygden.se

Revisorer
Dan Sunding, Mattmar
Mari Eriksson, Häljesund
Ingemar Ericsson, Arvesund, Ersättare
Behöver du komma i kontakt med revisorerna, maila till revisorer@hallenbygden.se

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder andra tisdagen varje månad, Om du vill komma i kontakt med oss för en fråga som skall tas upp, Ta kontakt med oss i Allhuset eller maila in din fråga till info@hallenbygden.se.