Styrelsen

Ordförande: 
John-Erik Lidenfelt 070-6460078

Vice Ordförande: 
Håkan Toresson, Bäck, 070- 59 49 279

Kassör:
Jonas Haggren, Trappnäs, 070-5714210

Ledamöter
Hans Boström, Höla, 070-3478555
Bo-Inge Engelbrektsson, Höla, 070-3251015
Helen Toresson, Bäck
Liselotte Granlöv, Brasta, 070-2540504

Suppleanter
Katarina Lennartsson, Höla
Mikael Jönsson, Ågårdarna Böle
Åke Granlöv, Nedre Bynom
Gunnar Jansson, Häljesund
Samuel Löfholm, Trägsta
Johanna Eriksson, Hallen

Valberedning
Mikael Jönsson, Ågårdarna Böle
Johanna Eriksson, Hallen

Revisorer
Dan Sunding
Marie Eriksson
Örjan Olofsson, Ersättare
Ove Woxlägd, Ersättare

Vill du komma i kontakt med styrelsen så mejla till:
ordforande@hallenbygden.se