Våra byar

Från Hosjöbottnarna till Månsåsen

Hallenbygden består av 40 olika byar och börjar vid Månsåsen som är Åre Kommuns sydligaste utpost. Den fortsätter längs Storsjöns strand, via centralorten Hallen, ut på Hammarnäset och långt in i fjällvärlden till samebyn i Hosjöbottnarna.

Byarna och deras namn har gamla anor och finns nedtecknade i olika sammanhang så tidigt som under 1300-, 1400- och 1500-talen. Kyrkorna i Hallen och Marby byggdes till exempel under tidig medeltid, men platserna var troligtvis betydelsefulla långt tidigare.

Alla byar i Hallenbygden

Månsåsen
Vällviken
Böle
Getåsen
Skallböle
Myckelåsen
Välje
Storåsen
Brattåsen
Svedje
Härkomstlägden

Håkansta
Gärdsta
Kläppe
Trappnäs
Iffelnäs
Höge
Bäck
Låsböle
Höla
Hölåsen
Trägsta

Hallen
Överhallen
Bynom
Ågårdarna

Fjällhalsen
Bydalen
Hovde
Höglekardalen
Hosjöbottnarna
Mårdsundsbodarna

Wåge
Mårdsund
Brasta
Faxand
Kvitsle
Mattmar

Häljesund
Arvesund
Högsta
Backen
Hammarnäs