HBIS

Hallenbygden i Samverkan (HBIS) är en ekonomisk förening för alla privatpersoner, föreningar och företag som vill bidra till en bygd att trivas i.

Hallenbygden i Samverkan ägs av sina medlemmar och finns för att utveckla bygden. Som medlem har du möjlighet att påverka, tycka till och stötta god verksamhet som vi alla i Hallenbygden behöver. HBIS är den centrala kontaktlänk, dit du kan vända dig med det mesta. Det som är viktigt för dig, är viktigt för hela bygden!

Vi arbetar för att:

 • Samverka, ena och utveckla bygden.
 • Stödja utbildning.
 • Stödja enskilda, föreningar och företag i deras utvecklingsidéer, samt vara en resurs för dessa.
 • Marknadsföra och lyfta fram bygden.
 • Främja goda förutsättningar för arbetstillfällen i bygden.
 • Bevara och utveckla service i bygden.
 • Bedriva miljöinriktad verksamhet.
 • Verka för demokrati, samt vara öppen för alla invånare i bygden.
 • Verka för en bygd där alla kan trivas.

Spindeln i nätet

HBIS arbetar med många verksamhetsgrenar för att uppnå sina mål, och kan på så vis liknas vid en spindel med följande ben:

 • Allhuset – bibliotek, bykontor, turistinformation, datasal, Co-Working, företagshotell, Kupan m.m.
 • Digital Signage –  Lokal information till bygden
 • Paraplyorganisation för andra föreningar – samordnar och samarbetar med olika föreningar i bl. a. projekt, samordnar bidragsansökningar m.m.
 • Evenemangsarrangör – står tillsammans med andra föreningar bakom arrangemang som Storsjötrollingen och Gla’musikfestivalen.
 • Marknadsförare – genom Hallenbygdens hemsida, Facebook och annan information
 • Fastighetsägare/hyresvärd
 • Vi ansvarar för att båthamnen i Hallen underhålls och sköts.
 • Påtryckare och språkrör mellan bygdens folk och myndigheter – kämpar för de frågor som är aktuella och viktiga för bygdens invånare!
 • Bygdemäklare – vill hjälpa folk att hitta bostäder i bygden, och bostäder att hitta folk!
 • Spår och Leder i Oviksfjällen – Vi ansvarar för de flesta Vinter och Sommar lederna i Oviksfjällen förutom länsstyrelsens led.