HBIS

Hallenbygden i Samverkan (HBIS) är en ekonomisk förening för alla privatpersoner, föreningar och företag som vill bidra till en bygd att trivas i.

Hallenbygden i Samverkan ägs av sina medlemmar och finns för att utveckla bygden. Som medlem har du möjlighet att påverka, tycka till och stötta god verksamhet som vi alla i Hallenbygden behöver. HBIS är den centrala kontaktlänk, dit du kan vända dig med det mesta. Det som är viktigt för dig, är viktigt för hela bygden!

Vi arbetar för att:

 • Samverka, ena och utveckla bygden.
 • Stödja utbildning.
 • Stödja enskilda, föreningar och företag i deras utvecklingsidéer, samt vara en resurs för dessa.
 • Marknadsföra och lyfta fram bygden.
 • Främja goda förutsättningar för arbetstillfällen i bygden.
 • Bevara och utveckla service i bygden.
 • Bedriva miljöinriktad verksamhet.
 • Verka för demokrati, samt vara öppen för alla invånare i bygden.
 • Verka för en bygd där alla kan trivas.

Spindeln i nätet

HBIS arbetar med många verksamhetsgrenar för att uppnå sina mål, och kan på så vis liknas vid en spindel med följande ben:

 • Allhuset – bibliotek, bykontor, turistinformation, datasal, Kupan m.m.
 • 321an – bygdens egen lokala tidning.
 • Paraplyorganisation för andra föreningar – samordnar och samarbetar med olika föreningar i bl. a. projekt, samordnar bidragsansökningar m.m.
 • Evenemangsarrangör – står tillsammans med andra föreningar bakom arrangemang som Storsjötrollingen och Gla’musikfestivalen.
 • Marknadsförare – genom 321.se, Hallenbygdens hemsida och annan information
 • Fastighetsägare/hyresvärd – äger förutom Allhuset också fastigheten för macken som hyrs av Hallens Grill och café.
 • Vi ansvarar för att båthamnen i Hallen underhålls och sköts.
 • Entreprenör – driver turistinformation på uppdrag av Åre kommun.
 • Påtryckare och språkrör mellan bygdens folk och myndigheter – kämpar för de frågor som är aktuella och viktiga för bygdens invånare!
 • Bygdemäklare – vill hjälpa folk att hitta bostäder i bygden, och bostäder att hitta folk!

Hur vet vi om det fungerar?

Ekonomiska mål behöver utvärderas ekonomiskt, och sociala mål behöver utvärderas socialt. Därför arbetar HBIS, förutom med ekonomisk redovisning, även med social redovisning och socialt bokslut. Mål och resultat jämförs med varandra, och kursen korrigeras efterhand. Undersökningar görs både utom och inom föreningen. Hela tiden ska en uppdatering ske. På så vis ska föreningen hålla sig vital, och inte fastna för mycket i gamla hjulspår.