Bygdeutveckling

1996 startade Hallenbygden i Samverkan, HBIS, sedan dess har vi som förening samordnat, stöttat och genomfört många olika projekt i bygden.

Idag finns det flera pågående projekt inom HBIS och i arbetsgrupper som har stöd och samordning från HBIS.

Här kommer vi fylla på med pågående projekt.

Pågående projekt

[su_subpages p=”653″]