Bygdeutveckling

1996 startade Hallenbygden i Samverkan, HBIS, sedan dess har vi som förening samordnat, stöttat och genomfört många olika projekt i bygden.

Idag finns det flera pågående projekt inom HBIS och i arbetsgrupper som har stöd och samordning från HBIS.