Höstmöten

Varje år försöker vi ha ett höstmöte som workshop där vi mejslar fram vad vi i bygden skall satsa på framåt.

Här tar vi även beslut om Budget och verksamhetsplan för nästkommande år.

Välkommen till våra höstmöten.