Näringslivsnätverk

”Vi behöver träffas regelbundet, både helt fritt och med nån riktning så att vi kommer vidare i våra frågor.” kom det fram i bygdeinventeringen.

Utifrån detta arbetar HBIS för att försöka få till ett företagare nätverk där företagare kan träffas och utbyta erfarenheter, Åre Kommun försöker stötta oss i detta och har även fått ihop träffar tillsammans med trångsviken.

Vill du vara med i detta kontakta oss på info @ hallenbygden.se eller ring oss på 0643-30000