Höstmöten

Varje år försöker vi ha ett höstmöte som workshop där vi mejslar fram vad vi i bygden skall satsa på framåt.