Dags att lämna in motioner till HBIS Årsstämma 2019

Årstämma i Hallenbygden i Samverkan kommer att hållas den 17 mars 2019. Kallelse till stämman kommer att skickas ut i slutet på februari månad.

Motioner till stämman ska lämnas till föreningen senast den 4 mars 2019. Motionerna skickas/lämnas enligt något av följande alternativ:

  • Per post till: Hallenbygden i Samverkan Ek. För, Hallenvägen 30, 845 91 Hallen
  • Per e-post till: leif.andersson@hallenbygden.se
  • Genom inlämning på Allhuset

Välkommen med din motion!