Hamnen och Ångbåtsbryggan

Hallenbygden i Samverkan är huvudman för renovering och underhåll av ångbåtsbryggan i Hallen. Samt Hamnen i direkt anslutning till denna.
Under de senaste åren har stora insatser gjorts för att gjuta om fundament och för att förstärka konstruktionen. Läs ett reportage från våren 2015