Det händer i Hallenbygden

Varje månad kommer nyhets och informationsbladet Det händer i Hallenbygden att delas ut gratis till alla hushåll i Hallenbygden förutom i Juli då vi gör sommaruppehåll. Här har föreningar, företag och privatpersoner möjlighet att nå ut med information till hela Hallenbygden.

Sommarbilagan

Sommarbilagan kommer ut till midsommar varje månad och är en uppskattad broschyr med sommarens alla evenemang som delas ut till samtliga hushåll i Hallenbygden och ligger även i på alla turistbyråer och andra serviceställen.

Manusinlämning

Vill du ha med innehåll så skicka det till info@hallenbygden.se. Alla föreningar och privatpersoner får annonsera och informera om sin verksamhet gratis.

Företagsannonser

Företag kan köpa annonser i Det händer i Hallenbygden.

Se annonspriserna på www.321an.se/annonsera