Arbetsgrupper

Under våren 2015 har det startats många initiativ och grupper i Hallenbygden. En kan säga att det kokar av engagemang och kraft i bygden.
Hotet mot högstadiet i Hallen och förskolorna i Månsåsen och Mattmar har blivit ett uppvaknade för många och vi har insett att det bara är tillsammans som vi kan få bygden att utvecklas.
Alla som vill är välkomna att engagera sig i en grupp. Vill du starta en egen grupp så gör det! Du kan kalla till möte via lapp på Ica eller genom en facebook.

Fibergruppen

Gör: Jobbar för att få bredband i alla byar i Hallenbygden. Läs mer här!
Kontaktperson: Jonas Haggren, 070-5714210, jonas.haggren@evolver.nu
Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/1577951859117654/

Utvecklingsgruppen

Gör: Satte ihop massor av olika idéer till vår del av översiktsplanen. Jobbar vidare med de idéerna och sätter ihop ett visionsdokument för närmsta 10 åren. Håller också i de idéverkstäder som bli framöver, 25 april är närmast.
Kontaktperson: Björn Dahlfors, 0709381440, bjorndahlfors@gmail.com
Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/1581759438707817/

Skolkraft

Gör: Skolkraft är ett öppet nätverk för byskolor, friskolor, föräldrakooperativ och andra sorters lärcentrum som drivs med stort engagemang och helhetstänkande.
Kontaktperson: Eva-Lena Blom, 0702549028, eva-lena.blom@are.se
Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/skolkraft/

Företagsgruppen

Gör: Hur kan företagarna kan hjälpa varandra och hur de kan bidra till bygdens bästa.
Kontaktperson: Gunilla Ottosson, 0730-32 73 83

Odlargrupp

Gör: Träffas och pratar om odling i trädgård. Träffas några gånger under våren 2015 och pratar om hur, vad och när man odlar.
Kontaktperson: Jonas Haggren, 070-5714210, jonas.haggren@evolver.nu
Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/933735926647693/

Aktionsgruppen

Gör: Har exempelvis hållit i demonstrationerna längs 321an mer traktorer. Ordnat knappar med texten ”Vi finns”.
Kontaktperson: Eva Faxen, 076-109 74 76

Mötesplatsgruppen

Gör: Planerar en mötesplats nedanför Bjurgården med bland annat lekplats, grillplats och plantering anpassad för de äldre. Vi ser även över möjligheten att ha ett utegym där. Vi måste få in mer åsikter för att kunna veta vad som önskas ska vara med.
Kontaktperson: Stina Andersson, 073-0352010, stinurt@hotmail.com